ขนส่งจีน

สั่งสินค้าจากจีน เขาขนส่งกันในเส้นทางไหน

วันนี้เราลองมาดูเส้นทางประสมประสานที่มักใช้กันในการขนส่ง ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อและประสมประสานการเดินทางทั้งทางน้ำและทางบกเข้าด้วยกัน จะเป็นเส้นทางที่คุณๆรู้จักกันหรือไม่นั้น ลองมาดูกันได้เลย 

เส้นทางตามแม่น้ำโขงมายังเชียงราย ก่อนถ่ายลงรถมายังกรุงเทพ เส้นทางนี้นับเป็นเส้นทางหนึ่งที่น่าจะเป็นเส้นทางโบราณในการติดต่อค้าขายระหว่างจีนกับรัฐล้านนามาแต่เดิม ภายหลังเมื่อโลกก้าวสู่ยุคปัจจุบันเส้นทางนี้ก็ยังคงถูกใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยเป็นเส้นทางลัดในพื้นที่ตอนในของภูมิภาค แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นหุบหินแก่งน้ำเป็นจำนวนมากในแม่น้ำโขง แต่ความเสี่ยงของการใช้เส้นทางนี้ก็ช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งมาได้อย่างเลยทีเดียว 

จุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้อยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีน บริเวณเมืองสิบสองปันนาของจีน ก่อนล่องตามแม่น้ำโขงผ่านเกาะแก่งจำนวนมากลงมายังพื้นที่จังหวัดเชียงราย แถบบริเวณเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงของ เป็นจุดพักสินค้า ก่อนเปลี่ยนถ่ายลงมาบรรทุกในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อมุ่งหน้าลงสู่กรุงเทพมหานครต่อไป 

ด้วยเหตุปัจจัยที่สนับสนุนดังกล่าว จึงช่วยให้เส้นทางนี้ นับได้ว่าได้รับความนิยมในการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับจีนเป็นอย่างมาก ผิดแต่ตรงที่ว่าในปัจจุบันเกิดการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลทางอ้อมให้เขื่อนเป็นแนวขวางกั้นเรือที่สัญจรไปมา เป็นเหตุให้การใช้เส้นทางนี้เพิ่มความล่าช้าไปส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็นำมาสู่การปรับประยุกต์เส้นทางประสานใหม่จากเดิมที่การขนส่งขึ้นล่องมักมาตามแม่น้ำโขง ไปสู่การตัดถนนจากพื้นที่สิบสองปันนา ผ่านมายังประเทศลาวก่อนเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทยในที่สุด จึงนับว่าเส้นทางนี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในการคมนาคมขนส่งสินค้าจากยุคโบราณมาจวบจนถึงปัจจุบันนั้นเอง

แท้ที่จริงแล้วนั้น ยังมีเส้นทางคมนาคมอีกหลากหลายทางที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากจีนลงมายังไทย และจากไทยไปยังประเทศจีน หากแต่ด้วยจำนวนเส้นทางที่มีมากมาย จึงไม่สามารถนำมากล่าวถึงไว้ได้หมด ทำได้เพียงแต่นำเสนอเส้นทางหลักๆที่มักจะใช้กันอยู่เป็นประจำทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยทางเราหวังไว้ไม่มากก็น้อยว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเส้นทางการขนส่งจีนมาไทย และผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีน เผื่อจะได้เป็นคู่มือไว้ติดตามความใกล้ไกลในระยะเดินทางของสินค้าของคุณได้

Tags: