ตรวจสุขภาพนอกสถานท

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

เทรนการตรวจสุขภาพในยุคปัจจุบันนี้มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนนั้นล้วนมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้เป็นอย่างมาก เพราะยอดผู้ติดเชื้อในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบางสถานที่ไม่สามารถส่งคนหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่จึงได้มีบทบาทและมีส่วนช่วยลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้คนในพื้นที่ได้อย่างว่องไว อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงให้ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพนั้นเกิดโอกาสในการรับเชื้อโรคต่าง ๆ ในระหว่างเดินทางมาได้   โรงพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพนอกสถานที่  การเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพนอกสถานที่นั้นเราจำเป็นต้องคอยติดตามข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลโดยตรง เพื่อให้ตนเองนั้นทราบถึงสถานที่รวมถึงเวลาที่เริ่มการตรวจและขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนหรือจองคิวต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการที่ผู้เข้ามาใช้บริการตรวจสุขภาพนั้นเกิดการชุลมุน ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการไม่พลาดข่าวสารเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามอยู่เสมอ ๆ ถ้าอยากได้รับการตรวจสุขภาพของตนเองนั้น ในอีกกรณีหนึ่งทางบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายบริษัทนั้นได้มีการจ้างโดยตรงจากทางโรงพยาบาล เพื่อให้สิทธิของพนักงานของตนเองนั้นได้ทำการตรวจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางโรงพยาบาลเป็นสำคัญ และความสำคัญในการออกไปให้บริการนอกสถานที่นั้นคือบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีการป้องกันตนเองนั้นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงทั้งจากการเดินทางและจากการหมกตัวอยู่กับคนไข้ที่เข้ามารับการตรวจรักษาสุขภาพ ซึ่งความสะอาดจะต้องมาเป็นอันดับแรก ๆ จึงจะสามารถสร้างตวามปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ ทีมพยาบาลและกับตัวของคนไข้เอง  ความสำคัญในการตรวจสุขภาพนั้น  ตัวของผู้เข้าใช้บริการจากทีมแพทย์ ทีมพยาบาลในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่นี้ก็เพื่อประเมินสุขภาพของตนเองนั้นว่าอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยต่อครอบครัวของตนเองไหม ในกรณีที่ตรวจสุขภาพแล้วพบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดขึ้นมาเราจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการนำเชื้อโรคไปแพร่กระจายสู่คนที่เรารักในครอบครัวต่อไปอีกด้วย และเมื่อทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นการตรวจสุขภาพนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการประเมินตนเองได้อย่างแม่นยำที่สุด   สุดท้ายนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤตแค่ไหนเพียงแค่เรานั้นร่วมมือกันป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการเช็คร่างกายของตนเองนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดได้อย่างดีที่สุด 

เสื้อผ้าเด็กเล็ก

ทริคการเลือกเสื้อผ้าเด็ก

เด็กเล็กนั้นเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่กำลังมีพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตอย่างสูง จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเป็นสำคัญจึงจะสามารถทำให้เด็กนั้นโตไปอย่างมีคุณภาพที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างไม่แพ้กันกับทักษะทางด้านอามรณ์และจิตใจนั้นก็คือความแข็งแรงของร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการส่งเสริมทางด้านความแข็งแรงนั้นผู้ปกครองหลาย ๆ คนมักนิยมให้เด็กออกไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง จนบางทีอาจจะตกหล่นและมองข้ามปัจจัยบางอย่างไป นั่นก็คือสุขภาพของผิวเด็ก ซึ่งเสื้อผ้าเด็กเล็กก็จะเข้ามามีส่วนช่วยในการตอบโจทย์กับปัญหาเหล่านี้ได้  กิจกรรมเสี่ยง  กิจกรรมเสี่ยงที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งที่เด็กนั้นจะมีการสัมผัสอยู่กับแสงแดดซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจทำร้ายผิวกายของลูกได้ ดังนั้นเสื้อผ้าเด็กเล็กจึงได้มีบทบาทในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการถักทอร้อยเรียงเป็นเสื้อผ้าเด็กเล็กนี้จะต้องทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ควรนำเส้นใยสังเคราะห์มาใช้กับเด็ก เพราะเส้นใยสังเคราะห์นั้นส่วนใหญ่มักมีการเติมสารสีลงไป ซึ่งอาจจะทำให้ผิวหนังของเด็กเล็กนั้นเกิดความระคายเคือง ส่งผลให้เกิดผื่นแดงขึ้น  การเลือกเสื้อผ้าเด็กเล็ก  ก่อนที่เราจะเริ่มเลือกเสื้อผ้าเด็กเล็กนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อน ดังต่อไปนี้  วัสดุที่ใช้ทำเสื้อผ้าเด็กเล็ก  วัสดุที่ดีควรเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยฝ้ายและเส้นใยป่าน เพราะคุณสมบัติเด่นของเส้นใยนี้คือการระบายความร้อนและสามารถทำให้ชุดนั้นมีการถ่ายเทของอากาศที่สูง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดงต่าง ๆ และยังสามารถช่วยในเรื่องของการสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเด็ก  ในส่วนของเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น เส้นใยไนลอนหรือเส้นใยพอลิเอสเตอร์ก็มิควรนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้เด็กสวมใส่เพราะเส้นใยเหล่านี้ล้วนมักมีการเติมแต่งสารสังเคราะห์ขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้นใยให้ดีขึ้น ซึ่งกว่าที่สินค้าจะถูกส่งออกไปจนถึงมือของลูกค้าแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงสร้างได้ เช่น การหดตัวอย่างไม่มีนัยต่าง ๆ   ชนิดการสวมใส่  ชุดเสื้อผ้าเด็กเล็กส่วนใหญ่มักจะเป็นเสื้อผ้าที่มีความอ่อนนุ่มและอ่อนโยนต่อผิว โดยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น การผูกเสื้อแบบด้านหน้าและแบบด้านหลัง หรือแม้กระทั่งก็ยังมีชุดบอดี้สูทอีกด้วย  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ปกครองเองแล้วค่ะ จากข้อมูลได้มีมาหวังว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ทุก ๆ คนที่กำลังรับมือกับเจ้าตัวน้อยอยู่อย่างสุขสงบ เรียบร้อยปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะ

กระเช้าของขวัญ

อะไรที่ควรบรรจุในกระเช้าของขวัญ

ในโอกาสสำคัญที่เกิดขึ้น หลายคนคงกำลังคิดหนักกันอยู่ใช่หรือไม่ว่ากระเช้าของขวัญนั้น ควรบรรจุไปด้วยสิ่งใดบ้าง เพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่มีความทุนนิยม มีความเป็นวัตถุนิยม จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การเลือกของจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้น หากว่าคุณเป็นอีกคนที่อยากมองหาสิ่งของมาบรรจุในกระเช้านั้น มาดูกันดีกว่าควรมีสิ่งใดบ้าง  1.เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  สำหรับกระเช้าของขวัญแบบแรกที่อยากแนะนำให้ลองมองหามาใส่ไว้ในกระเช้าของคุณก็คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับใครที่สงสัยว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคืออะไรบ้าง ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีความเหมาะสมกับการมอบให้ใครสักคนอย่างยิ่ง คุณอาจจะเลือกเป็นน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ หรือบางคนจะเลือกเป็นงาขาวบดละเอียด พร้อมๆ กับการผสมข้าวโอ๊ตลงไปก็ดีเช่นกัน รับรองได้เลยว่าหลังจากที่คุณมอบให้เขาแล้วเขาจะประทับใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้น   2.ผักผลไม้สด  สำหรับผักผลไม้สดนั้นจัดได้ว่าเป็นของที่มีประโยชน์อย่างมาก ถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วผักสด และผลไม้สดที่เราแนะนำให้ลองนำไปใส่กระเช้าก็คือสตอเบอรี่ หรือว่างบางคนอาจจะใช้เป็นบลูเบอร์รี่ก็ได้เช่นกัน จุดเด่นของผักผลไม้สด จะทำให้คนที่กินอาหารเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรง เปี่ยมไปด้วยพลังกายและพลังใจ รับรองได้เลยว่าเขาจะต้องประทับใจในตัวคุณอย่างแน่นอน  3.ส้ม  ส้มเป็นผลไม้มงคลของชาวจีน ชาวจีนเชื่อว่าส้มคือสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยความหมายดีๆ ทำให้เน้นที่จะมอบให้เป็นของขวัญอย่างยิ่ง โดยจุดเด่นของส้มก็คือกลิ่นที่หอมหวนยวนใจ อีกทั้งยังเหมาะสมกับการใส่ในกระเช้าเพราะว่ามีความสวยงาม สีสดใส ทำให้กระเช้าของคุณมีความโดดเด่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ   4.นม  หากว่าใครที่นำเอาของขวัญกระเช้าไปมอบให้คนสูงวัย อยากแนะนำว่าให้เอานมใส่ลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมสด เพราะว่านมสด ถือเป็นนมที่เหมาะสมกับการรับประทานอย่างมาก กินแล้วอยู่ท้อง เหมาะสมกับคนแก่ที่กินอะไรไม่ค่อยได้นั่นเอง บอกได้คำเดียวว่าคนแก่ได้รับจะต้องประทับใจนั่นเอง  5.น้ำผลไม้คั้นสด  นอกจากการเลือกเป็นนม ส้ม ผลไม้ และผัก แล้ว การนำเอาน้ำผลไม้คั้นสดยังช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรับประทานไปแล้ว ก็ยังจะทำให้คุณมีความสดใสได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าตอบโจทย์ของการมอบของขวัญอย่างมาก  หากว่าใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะมอบของขวัญอะไรให้กับคนที่คุณรัก แนะนำเลยว่าเป็นกระเช้าของขวัญที่ดีจะช่วยให้การให้ของต่อคนที่คุณรักเป็นไปอย่างประทับใจมากเลยทีเดียว 

หาพนักงาน

ประกาศหาพนักงานโรงงาน ข้อดีของการเป็นพนักงานโรงงานดีอย่างไร

ทุกอาชีพที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดล้วนเป็นอาชีพที่มีคุณค่า เพราะการที่สังคมหรือประเทศขนาดใหญ่ จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ในทุก ๆ วันนั้น ล้วนประกอบด้วยฟันเฟืองหลายต่อหลายชิ้น หลายชิ้นส่วนด้วยกัน ถ้าขาดชิ้นส่วนใดไปนั้น ก็อาจทำให้ระบบเศรษฐกิจหรือประเทศเกิดความไม่สมดุลได้ ดังนั้นคุณผู้อ่านจึงอาจจะมักพบเจอ ประกาศหาพนักงานโรงงานอยู่เสมอ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำข้อดีของการสมัครงานเป็นพนักงานโรงงานกัน  1. สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่   การเป็นพนักงานโรงงานไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้แรงงานแต่เพียงเท่านั้น แต่พนักงานโรงงานจะยังได้เป็นผู้ที่สามารถสัมผัสกับกระบวนการสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ก่อนใครอีกด้วย ในสายงานผลิตในยุคปัจจุบันนี้คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงเบื้องหลังของการผลิตเหล่านี้ได้มากกว่าใคร   2. ค่าจ้างรายชั่วโมงที่สูง  การเป็นพนักงานโรงงานนี้ในบางตำแหน่งใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญชำนาญการค่อนข้างสูง ดังนั้นคุณอาจจะได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงมากกว่าการทำงานรายชั่วโมงในร้านอาหาร หรือในศูนย์สรรพสินค้าทั่วไป ในบางโรงงานยิ่งคุณมีความสามารถมากสามารถ จัดการกับสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพ คุณก็จะได้รับรางวัลเป็นค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจากผลงานที่คุณทำ  3. สิทธิประโยชน์   และนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนรายวันและรายเดือนแล้ว คุณก็จะยังได้รับผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมายเช่นเวลาหยุดพักผ่อนพิเศษ, ลาป่วย, ประกัน, การเกษียณอายุและอื่น ๆ   4. ความต้องการสูง  เพราะปัจจัยการผลิตการส่งสินค้าไปขายยังทั่วประเทศ และการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกประเทศที่จะต้องผลิตสินค้า และส่งสินค้าออกไปขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดรายได้ในประเทศขึ้นมา ดังนั้นในสายงานการผลิต จึงจำเป็นต้องการพนักงานที่มีทักษะในการทำงานที่ช่ำชอง และการประกาศ หาพนักงาน โรงงาน มักจะเป็นงานที่เปิดรับอยู่เสมอ สำหรับงานโรงงานนี้ก็มีทั้งกลุ่มบริษัทที่มาจากยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่น, ไทยและอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละโรงงานก็มีวัฒนธรรมและการให้สิ่งตอบแทนแก่ผู้ทำงานต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังนั้นขอให้คุณศึกษาให้ดีก่อนว่าคุณชอบวัฒนธรรมการทำงานแบบประเทศไหน  ประเทศไทยของเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีพื้นที่การผลิตมากมายทั้งในกรุงเทพฯและกระจายออกไปในทั่วต่างจังหวัด ซึ่งข้อดีของการมีโรงงานมาตั้ง แสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่อยากจะยกการผลิตมาไว้ที่ประเทศไทย การหาพนักงานก็มากขึ้น เพราะมีคุณภาพและมีค่าแรงที่สมเหตุสมผล ดังนั้นแล้วการเกิดโรงงานจึงเกิดการจ้างงานขึ้นมามากมาย ถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองเหล่านี้ ที่ทำให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปได้ และคุณเองก็จะได้รับรายได้ตอบแทนจากความสามารถของคุณอีกด้วย 

foodpanda online

สั่งอาหารกับ foodpanda online เสิร์ฟความอร่อย ด้วย 5 ขั้นตอนง่าย ๆ

                ในยุคที่มีทั้งการ Work from home และการใช้ชีวิตแบบ New Normal กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันกลับเคยชินกับการสั่งผ่านเดลิเวอรี่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสั่ง foodpanda online ที่มีการพัฒนาระบบจนรองรับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  และเพิ่มเติมร้านอาหารเข้าไปเก็บไว้ในคลังให้คุณได้เลือกมากมาย ซึ่งขั้นตอนในการสมัครและสั่งอาหารกับทาง foodpanda ก็ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลองมาดูวิธีการสมัครและสั่งอาหารแต่ละขั้นตอนไปด้วยกัน ว่าทำได้ง่ายขนาดไหน 1. ดาวน์โหลด อันดับแรกคุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ foodpanda ไว้บนมือถือก่อน โดยค้นหาแอปฯ ได้จากระบบ Store ของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่ และทำการติดตั้งแอปฯ ให้เรียบเรียบร้อย 2. กรอกรายละเอียด ในการเข้าใช้บริการครั้งแรก คุณจะต้องกรอกข้อมูลในช่อง “ระบุชื่อคอนโด อาคาร หรือบ้านเลขที่” หากคุณไม่ต้องการกรอกข้อมูล ก็สามารถเลือกปักหมุนลงบนแผนที่ก็ได้เช่นกัน ต่อจากนั้นให้กดที่คำว่า “การจัดส่ง” ไม่ต้องกดคำว่า “รับอาหารเอง” เพราะนั่นหมายความว่าคุณต้องการเดินทางไปรับอาหารที่ร้านเอง 3. อยากสั่งอาหาร foodpanda online ร้านไหนเลือกได้เลย                 ถึงขั้นตอนของการเลือกไปหิวไป นั่นคือการเลือกร้านอาหาร […]

สั่งคอนกรีตคิวมิกซ์

คอนกรีตคิวมิกซ์ มีคอนกรีตประเภทอะไรบ้าง?

บทความต่างๆส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเรื่องคอนกรีตคิวมิกซ์ เกี่ยวกับประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์ไปบ้างแล้ว แต่ประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ วันนี้เราเลยนำข้อมูลประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์เพิ่มเติมมาบอกอีก  คอนกรีตคิวมิกซ์ทนซัลเฟต เป็นคอนกรีตที่เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสซัลเฟต สัมผัสดินเค็ม น้ำเสีย เช่น พื้นโรงงาน บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในคอนกรีตประเภทนี้จะผสมวัสดุประเภทปอซโซลานเข้าไป ซึ่งเป็นอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำ ทำให้เกิดช่องว่างในคอนกรีตลดลงและทึบน้ำมากขึ้น ทำให้สามารถต้านทานการซึมผ่านของสารละลายซัลเฟตได้  คอนกรีตชายฝั่งทะเล เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่เหมาะกับการใช้เพื่อป้องกันการซึมผ่านของคลอไรด์ที่มีอยู่ในน้ำทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งคอนกรีตประเภทนี้จะต้องสัมผัสกับน้ำทะเลหรือไอทะเล ซึ่งถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจะเป็นสนิม ทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ซึ่งคลอไรด์ถือเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดสนิม คอนกรีตแข็งตัวเร็ว คอนกรีตประเภทที่ให้กำลังอัดช่วงต้นสูงเป็นพิเศษ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการซ่อมแซม หรืองานที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น งานถนนที่ต้องปิดการจราจร งานหล่อเสาเข็มอัดแรง เนื่องจากคอนกรีตประเภทนี้มีความแข็งตัวรวดเร็วจึงเหมาะกับงานประเภทนี้เป็นหลัก  คอนกรีตกำลังอัดสูง คอนกรีตประเภทนี้มีความพิเศษเนื่องจากคอนกรีตที่มีกำลังมากกว่า 450 กก. / ตร.ซม. เพราะสามารถออกแบบค่ายุบตัวได้ตามต้องการ เหมาะกับงานที่เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งงานก่อสร้างที่เหมาะกับคอนกรีตประเภทนี้ เช่น งานอาคารสูง งานอาคารเสา ปล่องลิฟท์ งานที่ต้องการใช้ส่วนของโครงสร้างมีขนาดเล็กลง  คอนกรีตคิวมิกซ์ความร้อนต่ำ เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อการเทแต่ละครั้งในปริมาณที่มากๆ หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้คอนกรีตจำนวนมาก เช่น งานเขื่อน งานฐานราก งานผนังกันดิน  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความร้อนสะสมที่เกิดจากปฏิกริยาหฮเดรชั่น ที่เป็นต้นเหตุให้คอนกรีตแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิ  […]

ขนส่งจีน

สั่งสินค้าจากจีน เขาขนส่งกันในเส้นทางไหน

วันนี้เราลองมาดูเส้นทางประสมประสานที่มักใช้กันในการขนส่ง ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อและประสมประสานการเดินทางทั้งทางน้ำและทางบกเข้าด้วยกัน จะเป็นเส้นทางที่คุณๆรู้จักกันหรือไม่นั้น ลองมาดูกันได้เลย  เส้นทางตามแม่น้ำโขงมายังเชียงราย ก่อนถ่ายลงรถมายังกรุงเทพ เส้นทางนี้นับเป็นเส้นทางหนึ่งที่น่าจะเป็นเส้นทางโบราณในการติดต่อค้าขายระหว่างจีนกับรัฐล้านนามาแต่เดิม ภายหลังเมื่อโลกก้าวสู่ยุคปัจจุบันเส้นทางนี้ก็ยังคงถูกใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยเป็นเส้นทางลัดในพื้นที่ตอนในของภูมิภาค แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นหุบหินแก่งน้ำเป็นจำนวนมากในแม่น้ำโขง แต่ความเสี่ยงของการใช้เส้นทางนี้ก็ช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งมาได้อย่างเลยทีเดียว  จุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้อยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีน บริเวณเมืองสิบสองปันนาของจีน ก่อนล่องตามแม่น้ำโขงผ่านเกาะแก่งจำนวนมากลงมายังพื้นที่จังหวัดเชียงราย แถบบริเวณเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงของ เป็นจุดพักสินค้า ก่อนเปลี่ยนถ่ายลงมาบรรทุกในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อมุ่งหน้าลงสู่กรุงเทพมหานครต่อไป  ด้วยเหตุปัจจัยที่สนับสนุนดังกล่าว จึงช่วยให้เส้นทางนี้ นับได้ว่าได้รับความนิยมในการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับจีนเป็นอย่างมาก ผิดแต่ตรงที่ว่าในปัจจุบันเกิดการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลทางอ้อมให้เขื่อนเป็นแนวขวางกั้นเรือที่สัญจรไปมา เป็นเหตุให้การใช้เส้นทางนี้เพิ่มความล่าช้าไปส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็นำมาสู่การปรับประยุกต์เส้นทางประสานใหม่จากเดิมที่การขนส่งขึ้นล่องมักมาตามแม่น้ำโขง ไปสู่การตัดถนนจากพื้นที่สิบสองปันนา ผ่านมายังประเทศลาวก่อนเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทยในที่สุด จึงนับว่าเส้นทางนี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในการคมนาคมขนส่งสินค้าจากยุคโบราณมาจวบจนถึงปัจจุบันนั้นเอง แท้ที่จริงแล้วนั้น ยังมีเส้นทางคมนาคมอีกหลากหลายทางที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากจีนลงมายังไทย และจากไทยไปยังประเทศจีน หากแต่ด้วยจำนวนเส้นทางที่มีมากมาย จึงไม่สามารถนำมากล่าวถึงไว้ได้หมด ทำได้เพียงแต่นำเสนอเส้นทางหลักๆที่มักจะใช้กันอยู่เป็นประจำทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยทางเราหวังไว้ไม่มากก็น้อยว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเส้นทางการขนส่งจีนมาไทย และผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีน เผื่อจะได้เป็นคู่มือไว้ติดตามความใกล้ไกลในระยะเดินทางของสินค้าของคุณได้

รับซื้อกระเป๋าแบรนด์

รับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเจ้าไหนให้ราคาดี!!

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกๆ คนนะครับ หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจรับซื้อกระเป๋าแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหิ้วมาจากต่างประเทศบ้าง ซื้อในช้อปให้บ้างหรือแม้กระทั้งซื้อขายกระเป๋าแบรนด์มือสองบ้าง ซึ่งราคาของแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปตามชื่อเสียง สินค้าที่มีคุณภาพและความเริศหรูสวยงาม ในวันนี้เราจะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับการ “รับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม” ของแต่ละแบรนด์ที่ให้ราคาดีย์!! เหมาะแก่การลงทุนหรือซื้อเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชั่น ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบกันครับ ทำไมราคารับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถึงแพง? นอกจากชื่อเสียงอันโด่งดังของแบรนด์ระดับ Luxury อย่าง Hermes, GUCCI, FENDI., Louis Vuitton และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายแล้ว การออกคอลเลคชั่นและการจัดสรรการซื้อและการผลิตที่มีอย่างจำกัดมาพร้อมกับผลงานแฮนด์เมคของช่างมากฝีมือนั้น ล้วนส่งผลทำให้ราคารับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถูกเปรียบเทียบกับการซื้อขายทองคำ แถมยังมีอัตราการเติบโตทางราคามากกว่าเสียอีก แบรนด์เจ้าไหน ราคาดีย์!!! หากจะกล่าวราคาของแต่ละแบรนด์ดังที่ทำราคารับซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมได้เป็นอย่างดีก็อาจจะใช่เวลานาน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจึงของยกตัวอย่างแบรนด์สุดดังอย่าง GUCCI, Louis Vuitton และ Dior เพื่อเป็นความรู้เรื่องราคาให้กับทุกๆ ท่านดังต่อไปนี้ แบรนด์ GUCCI  หนึ่งในรุ่นของ Gucci ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นก็คือ Gucci Soho เปิดตัวเมื่อปี 2012 และจากนั้นไม่นานก็กลายเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมทันที ด้วยตัวกระเป๋าที่มีขนาดกะทัดรัด ตกแต่งแบบน้อยแต่มาก คือมีเพียงโลโก้แบรนด์และพู่หนังห้อยกระเป๋าด้านข้าง รวมถึงราคาที่ไม่แพงมาก […]

รับสร้างบ้านสวย

เจาะลึกวัสดุในการก่อสร้างบ้านสวย เพื่อการรับสร้างบ้านสวยที่ดีที่สุด

บ้านสวยย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านสวยๆ มีรูปลักษณ์น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง เพราะวัสดุทำบ้านที่งดงาม จะทำให้ลักษณะภายในและภายนอกบ้านโดดเด่น อย่างไรก็ดี ก่อนจะตกลงใจไปติดต่อผู้รับสร้างบ้านสวย เจ้าของบ้านเองก็ควรที่จะศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการรังสรรค์บ้านให้งดงาม ซึ่งมีดังต่อไปนี้  1.กระเบื้องโมเสก  ปัจจุบันนี้การใช้กระเบื้องธรรมดาๆ นั้นดูจะเป็นเรื่องเชย หรือตกยุคไปเสียแล้ว หากคุณพิจารณาตามร้านอาหารหรือคาเฟ่หรูๆ รวมไปถึงการเลือกลักษณะของกระเบื้อง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระเบื้องจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเป็นการใช้กระเบื้องโมเสกเป็นหลัก เน้นการไล่โทนสีแบบลงตัว ไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนหรือว่าสีแก่ก็ตามที นอกจากนี้ยังอาจมีการรวมโทนสีทั้งหลายเอาไว้ในแนวเดียวกัน เท่านี้ก็จะทำให้องค์ประกอบบ้านสวยมีความลงตัวอย่างยิ่ง  2.วัสดุหลังคาแบบยางมะตอย  กระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ทุกคนเห็นกันจนชินตาในอดีต ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้โดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับใช้เป็นวัสดุหลังคาจากยางมะตอย จุดเด่นของวัสดุหลังคาจากยางมะตอยก็คือมีความอ่อนตัว โค้งงอและดัดได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ของการมุงหลังคาของประเทศไทย ที่มีลักษณะของหลังคาจั่วที่พบเห็นได้บ่อยๆ นอกจากนี้ยังเป็นแผ่นกระเบื้องซ้อนกันเล็กๆ ให้ความรู้สึกร่วมสมัยสไตล์วินเทจ มีรูปลักษณ์เหมือนกระเบื้องดินเผาในสมัยก่อน หากแต่ว่ามีความคงทนมากกว่า และเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดียิ่ง เป็นวัสดุที่ผู้รับสร้างบ้านสวยมักแนะนำ  3.เสาสวยทำจากหินกาบ  เสาคู่หน้าบ้านถือเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้บ้านดูสวยเด่น มีเอกลักษณ์ และไม่เหมือนใคร ดังนั้นการเลือกตกแต่งวัสดุบริเวณเสาคู่จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้นิยมใช้หินกาบในการตกแต่งหรือกรุที่บริเวณเสา เนื่องจากให้อารมณ์ความรู้สึกในบ้านที่ทันสมัย ในสไตล์แบบธรรมชาติ อีกทั้งยังสอดรับกับความงดงามของบ้านในประเทศไทย ในยุคก่อนอาจเห็นเสาแบบกรีก ซึ่งดูแล้งขัดตา ทำให้ลดความนิยมลงไปนั่นเอง  4.วัสดุกรุผนังภายนอก  แต่ก่อนนี้ผนังภายนอกจะเน้นไปที่การฉาบปูนและทาสีเป็นส่วนมาก แต่ปัจจุบันจะมีการกรุผนังภายนอกอย่างมีศิลปะ สร้างความโดดเด่นไม่จำเจ ยกตัวอย่างเช่นการใช้วัสดุทดแทนไม้ตีเป็นระแนงแนวนอน คั่นระหว่างหน้าต่าง หรือจะวางเป็นแนวตั้งขนาบคู่ไปกับหน้าต่างก็งดงามไม่แพ้กันเลย  เมื่อสำรวจวัสดุสร้างบ้านสวยแล้ว หลายๆ คนอาจจะพบว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิด […]

แหวน เพชร

จะซื้อแหวนเพชรต้องเตรียมตัวอย่างไร

แหวนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถใช้เป็นแหวนแต่งงานหรือแหวนแฟชั่นที่สวมใส่ในโอกาสสำคัญหรือแม้กระทั่งสวมใส่ในวันธรรมดา เพื่อบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง ความสวยงาม และความหรูหรา วันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกซื้อแหวนเพชรว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อแหวนเพชร ถ้าอยากรู้แล้วก็ตามไปชมกันเลย ตั้งงบประมาณ คุณจะซื้อแหวนเพชรไม่ได้เลย หากคุณไม่มีงบประมาณใช่หรือไม่ ดังนั้น ก่อนซื้อแหวนเพชรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำหนดงบประมาณที่มีอยู่ในใจ เพื่อให้ได้แนวแหวนที่สวยงามและคุ้มค่าในราคาที่ต้องการ อีกอย่างเป็นการป้องกันไม่ให้งบประมาณบานปลายด้วย เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคนที่ กำลังวางแผนจะซื้อแหวนแต่งงานอยากแนะนำให้พยายามลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายจุกจิกในวันแต่งงาน แล้วมาเพิ่มงบประมาณให้กับแหวนเพชรจะดีกว่า เพราะแหวนแต่งงานจะอยู่กับเราตลอดไป อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วย ศึกษาหลักการ 4C’s หลังจากที่คุณตั้งงบประมาณแล้ว ต่อมาก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 4C’s  ทำไมคุณถึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 4C’s ด้วย นั่นก็เพราะว่าราคาของเพชรนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทั้ง 4C’s ได้แก่ Color ระดับความขาวใสของเพชร Cut การเจียระไนเพชร Clarity ระดับความสะอาดของเพชรและ Carat กะรัตน้ำหนักของเพชร เข้าใจกับ Fluorescence อีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ Fluorescence  หรือสารเรืองแสงในตัวของเพชร ซึ่งจะทำให้เพชรดูขุ่นมัว ดังนั้น เพชรที่มี Fluorescence จึงมีราคาถูกนั่นเอง เลือกเพชรที่มีใบเซอร์ หากคุณอยากซื้อเพชร แนะนำให้เลือกเพชรที่มีใบเซอร์ และใบเซอร์นั้น จะต้องออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล […]