สั่งคอนกรีตคิวมิกซ์

คอนกรีตคิวมิกซ์ มีคอนกรีตประเภทอะไรบ้าง?

บทความต่างๆส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเรื่องคอนกรีตคิวมิกซ์ เกี่ยวกับประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์ไปบ้างแล้ว แต่ประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ วันนี้เราเลยนำข้อมูลประเภทของคอนกรีตคิวมิกซ์เพิ่มเติมมาบอกอีก  คอนกรีตคิวมิกซ์ทนซัลเฟต เป็นคอนกรีตที่เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสซัลเฟต สัมผัสดินเค็ม น้ำเสีย เช่น พื้นโรงงาน บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในคอนกรีตประเภทนี้จะผสมวัสดุประเภทปอซโซลานเข้าไป ซึ่งเป็นอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำ ทำให้เกิดช่องว่างในคอนกรีตลดลงและทึบน้ำมากขึ้น ทำให้สามารถต้านทานการซึมผ่านของสารละลายซัลเฟตได้  คอนกรีตชายฝั่งทะเล เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่เหมาะกับการใช้เพื่อป้องกันการซึมผ่านของคลอไรด์ที่มีอยู่ในน้ำทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งคอนกรีตประเภทนี้จะต้องสัมผัสกับน้ำทะเลหรือไอทะเล ซึ่งถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจะเป็นสนิม ทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ซึ่งคลอไรด์ถือเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดสนิม คอนกรีตแข็งตัวเร็ว คอนกรีตประเภทที่ให้กำลังอัดช่วงต้นสูงเป็นพิเศษ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการซ่อมแซม หรืองานที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น งานถนนที่ต้องปิดการจราจร งานหล่อเสาเข็มอัดแรง เนื่องจากคอนกรีตประเภทนี้มีความแข็งตัวรวดเร็วจึงเหมาะกับงานประเภทนี้เป็นหลัก  คอนกรีตกำลังอัดสูง คอนกรีตประเภทนี้มีความพิเศษเนื่องจากคอนกรีตที่มีกำลังมากกว่า 450 กก. / ตร.ซม. เพราะสามารถออกแบบค่ายุบตัวได้ตามต้องการ เหมาะกับงานที่เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งงานก่อสร้างที่เหมาะกับคอนกรีตประเภทนี้ เช่น งานอาคารสูง งานอาคารเสา ปล่องลิฟท์ งานที่ต้องการใช้ส่วนของโครงสร้างมีขนาดเล็กลง  คอนกรีตคิวมิกซ์ความร้อนต่ำ เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อการเทแต่ละครั้งในปริมาณที่มากๆ หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้คอนกรีตจำนวนมาก เช่น งานเขื่อน งานฐานราก งานผนังกันดิน  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความร้อนสะสมที่เกิดจากปฏิกริยาหฮเดรชั่น ที่เป็นต้นเหตุให้คอนกรีตแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิ  […]